Gelden luiken en schuifframes die niet automatisch of van binnenuit bediend worden, in de 6e druk als zonwering?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja. Met het ingaan van de 6e druk van de protocollen op 1 juli 2024, vervalt de eis dat zonwering automatisch of vanuit binnen bediend kan worden. Alle van binnen, van buitenaf of automatisch bedienbare voorzieningen waarmee de zontoetreding door ramen kan worden geblokkeerd, worden beschouwd als zonwering.


28-04-2024Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/