Welke warmtemeters tellen wel/niet mee bij de distributieleidingen in een collectieve installatie?

82.1/75.1 - basis - detail


De NTA8800 zegt hierover: "de grens tussen het collectieve distributienet en de binnen installatie wordt getrokken voor de warmtemeter (het overdrachtspunt) en/of de afleverset." 


Dit betekent dat bij de invoer van een collectieve installatie alleen de warmtemeters in het collectieve distributienet tot aan de warmtemeter of afleverset in de woning (of, in geval van utiliteit: een object met een eigen adres) moeten worden opgenomen, waarbij de hier bedoelde warmtemeter of afleverset zelf niet wordt meegeteld. Het aantal op te nemen warmtemeters zal dus in de meeste gevallen veel lager zijn dan het aantal op de collectieve installatie aangesloten objecten. In veel gevallen zelfs nul.


28-04-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/