In de begrippenlijst in de ISSO82.1 wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en niet-zelfstandige woonfuncties. De “opstelplaats voor een kooktoestel” speelt daarin een belangrijke rol. Wat wordt daar precies mee bedoeld? 

82.1 - basis - detail


Met een opstelplaats voor een kooktoestel wordt een keuken bedoeld. Dat wordt nader uitgewerkt in paragraaf 7.5.2. Het gaat om een plek waar een kooktoestel èn een tappunt met warm water aanwezig zijn. 


28-04-2024Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/