Welke versie van het protocol moet worden aangehouden voor een gebouw dat wordt opgenomen voor 1 juli 2024 en dat wordt geregistreerd na die datum?

82.1/75.1 - basis - detail


Het moment van registreren is bepalend voor de versie van de methodiek, niet de opnamedatum. Dus vanaf 1 juli 2024 kunnen alleen nog energielabels en ep-berekeningen geregistreerd worden op basis van NTA8800:2024 en de 6e druk van de protocollen. Dit geldt voor alle statussen, dus vergunningsaanvraag/melding WKB, oplevering en bestaand. NB: toetsing aan de geregistreerde BENG-berekening dient nog wel te gebeuren met dezelfde softwareversie en protocolversie waarmee de BENG-berekening is geregistreerd.


15-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/