In het ISSO-protocol staat de volgende bepaling: “Er is sprake van isolatiemateriaal als de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal kleiner is dan 0,1 W/m·K”. In hoofdstuk 8 staat echter ook: “Schuimbeton en cellenbeton worden in de basisopname, bij afwezigheid van een

kwaliteitsverklaring, niet beschouwd als isolatiemateriaal.” Geldt die laatste opmerking ook als het schuim- of cellenbeton aantoonbaar een lambda <0,1 W/m·K heeft?

82.1 - basis - detail


Ja, die opmerking geldt ook als het schuim-, gas- of cellenbeton aantoonbaar een lambda <0,1 W/m·K heeft.


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar https://stichtingkego.nl/over-ons/