In hoofdstuk 6 staat beschreven dat een zelfstandige wooneenheid minimaal beschikt over een keuken en een sanitaire voorziening. Geldt omgekeerd ook dat een woning in meerdere zelfstandige wooneenheden moet worden gesplitst bij de aanwezigheid van 2 of meer keukens èn 2 of meer badkamers en toiletten?

82.1 - basis - detail


Nee, dat hoeft niet zo te zijn: 

•    Een woning op één adres kan meerdere badkamers en/of keukens bevatten. Het aanwezig zijn van meerdere keukens en/of badkamers betekent niet dat een woning moet worden gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden volgens ISSO82.1 par. 6.1;

•    Ook de verhuur van kamers binnen de woning, betekent niet automatisch dat de woning moet worden gesplitst voor het opstellen van meer energielabels.


Er is wel sprake van gescheiden woningen als zij vrij staan van elkaar en/of een eigen entree hebben. Als er sprake is van gescheiden woningen, moeten voor de afzonderlijke woningen aparte energielabels worden opgesteld. Hiervoor dient in principe een splitsing te worden aangebracht in de BAG, zodat iedere woning een eigen Object_ID krijgt. Als de gemeenten hier geen medewerking aan verleent, kan het met de inzet van de detailaanduiding. Deze is nodig om op één adres meer labels te kunnen registreren. Hiervoor moet wel eerst door de adviseur toestemming worden aangevraagd bij RVO via fbni@rvo.nl, met het argument dat de gemeente geen medewerking verleent aan de splitsing. 


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar https://stichtingkego.nl/over-ons/