In het beslisschema ‘bepalen risico op oververhitting individuele woningen’ (ISSO 82.1, par. 6.6 afb. 6.7) wordt gevraagd of er “actieve koeling wordt toegepast”. Wat wordt in dit kader als ‘actieve koeling’ beschouwd?

82.1 - basis - detail


Actieve koeling is koudevraaggestuurde koeling (op basis van een hoge binnentemperatuur). Voorbeelden van actieve koeling zijn de verschillende vormen van compressiekoeling, absorptiekoeling, externe koudelevering en vrije koeling middels bodemwarmtepompen. Een boosterwarmtepomp of dauwpuntskoeling op de retourlucht van een ventilatie-installatie worden niet beschouwd als actieve koeling met voldoende capaciteit voor het voorkomen van het risico op oververhitting.


30-06-2024

 

Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar https://stichtingkego.nl/over-ons/