Voor de borging van de thermische kwaliteit (H8), kent de ISSO bijlage I. Hier staat: Als het een bouwproject betreft waarin meerdere woningen worden gebouwd, moet per type woning het onderstaande bewijsmateriaal worden verzameld. Welk gebouwtype wordt hier bedoeld?

82.1 - detail


Het gaat om het type woning zoals in bijlage L beschreven. Als aannemelijk gemaakt kan worden dat overal op dezelfde wijze is geïsoleerd hoef je niet bij iedere woning hetzelfde bewijs te verzamelen. Je doet dit dan complexmatig. Bij projectmatige bouw, zijn er waarschijnlijk ook projectmatige documenten/tekeningen op basis waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat op dezelfde wijze is geïsoleerd. Bij 1 opdracht en bij zelfde type woningen is het aannemelijk dat op dezelfde wijze is geïsoleerd.  


Dus bij de eerste opgeleverde woningen van een specifiek type foto's maken is voldoende voor de overige, later op te leveren woningen van hetzelfde type.


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar https://stichtingkego.nl/over-ons/