Hoe moet je omgaan met de situatie bij in woongebouwen de corporatie de eigenaar van de afleverset is?

82.1/75.1 - basis - detail


Bij warmtelevering derden in een woongebouw kunnen twee situaties onderscheiden worden:


1.    De woningen hebben eigen afleversets.  De leiding van het warmtenet loopt tot in de woning. Invoer:


a)    VABI: bij systeem voor verwarming kies je voor Warmtelevering derden individueel. Bij tapwater selecteer je Externe warmtelevering via een afleverset individueel.

b)    UNIEC: kies voor tapwater en verwarming installatie met individuele aflevering


2.    Er is collectief systeem voor verwarming en/of tapwater. De genoemde centrale afleverset is een warmtewisselaar/TSA. Deze staat dan meestal in een centrale technische ruimte  van het woongebouw. Het gaat dan om een collectief systeem met als opwekker warmtelevering derden. Wie de afleverset in eigendom heeft, maakt niet uit. Warmtelevering derden levert in deze situatie dus aan het collectieve systeem en niet rechtstreeks aan de woningen. Invoer:


a)    VABI: bij systeem voor verwarming kies je voor Warmtelevering derden . Bij tapwater selecteer je Externe warmtelevering via een afleverset gemeenschappelijk (centraal).

b)    UNIEC: kies voor tapwater en verwarming installatie met centrale aflevering

In de situatie dat er een centrale afleverset (warmtewisselaar, TSA) in het gebouw staat en er in de woning een afleverset voor tapwater is, die is aangesloten op de collectieve verwarmingsinstallatie, moet dat worden opgenomen als ‘eigen collectieve verwarmingssysteem via een afleverset’.


Zie ook: https://portaal.stichtingkego.nl/support/solutions/articles/101000423369-centrale-of-individuele-afleversets


09-03-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/