Algemene gegevens rekenzone en thermische eigenschappen (H.8)

DoP en Rc-waarde van prefab constructies
Mogen door fabrikanten van prefab constructies gedeclareerde Rc-waardes worden overgenomen? 82.1/75.1 - detail Prestatieverklaringen van de fabrikant: ...
Do, 20 Apr, 2023 om 5:02 PM
Beglazing met folie
Hoe moet beglazing worden beoordeeld als deze bestickerd is met raamfolie, zoals dat vaak bij winkels het geval is? 82.1/75.1 - basis Zolang op het gla...
Vr, 6 Okt, 2023 om 11:50 AM
Glassoort bij bekende U-waarde, glascombinaties of vacuümglas
Als in de afstandshouder van beglazing de U-waarde staat vermeld, of op basis van een typecode kan de U-waarde worden achterhaald uit productdocumentatie, m...
Do, 20 Apr, 2023 om 4:36 PM
Bouwjaarklasse en voorzetwand
Welke bouwjaarklasse mag je aanhouden voor een gevel <1965 met later toegevoegde voorzetwanden? 82.1/75.1 - basis Het plaatsen van voorzetwanden lei...
Do, 20 Apr, 2023 om 4:27 PM
Renovatiejaar toepasbaar bij voorzetwanden?
Volgens beslisschema afb. 8.1 moeten voor de toepassing van een renovatiejaar de kozijnen zijn vervangen of moet de spouw zijn nageïsoleerd dan wel is er aa...
Vr, 1 Sep, 2023 om 3:01 PM
Begrenzing in het geval van een trap naar onverwarmde kelder
Hoe ga ik om met begrenzingen (trap, wand en deur) aan onverwarmde kelder in woning? 82.1/75.1 - basis - detail   In het protocol ISSO 82.1 staat onder a...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:47 PM
Datering ligplaats van een woonboot
Waarom moet bij de opname van een woonboot worden aangegeven of de ligplaats van voor of na 1 januari 2018 is? Ook bij de invoer van de constructies speelt ...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:42 PM
Isolatiedikte beganegrondvloer
Hoe moet bij een combinatievloer of broodjesliggervloer de isolatiedikte worden bepaald? De dikte is niet over het gehele oppervlak hetzelfde. 82.1/75.1 - ...
Do, 8 Feb, 2024 om 10:29 PM
Onderscheid tussen kelder/kruipruimte en onderliggende AOR
Wanneer kies je voor onderliggende AOR en wanneer kies voor kelder/kruipruimte? 82.1/75.1 - basis - detail Als de onder de woning liggende bouwlaag bov...
Do, 8 Feb, 2024 om 10:28 PM
Bouwjaar en/of renovatiejaar per rekenzone
Kunnen binnen één gebouw voor verschillende rekenzones ook verschillende bouwjaren en/of renovatiejaren worden ingevoerd? 82.1/75.1 - basis - detail   Al...
Do, 8 Feb, 2024 om 10:26 PM