Algemene gegevens rekenzone en thermische eigenschappen (H.8)

Meerdere gebruiksfuncties
Hoe ga ik om met open ruimtes waarin zich meer gebruiksfuncties bevinden? Bijvoorbeeld warenhuizen met bijeenkomstfunctie (horeca), keuken (industrie) en wi...
Do, 20 Apr, 2023 om 2:26 PM
Bepaling AOR of AVR
Hoe bepaal ik of een ruimte die buiten de thermische zone valt een aangrenzende onverwarmde ruimte of een aangrenzende verwarmde ruimte is? 82.1/75.1 - bas...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:26 PM
10% aftrek detailberekening
Is 10% aftrek voor detailberekeningen die gebruik maken van de tabellen voor de Rc- en/of U-waarde vereist? 82.1/75.1 - detail De aftrek is vereist als...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:26 PM
Verschillende draagconstructies
Welke waarde voer ik in voor de specifieke interne warmtecapaciteit bij een combinatie van typen draagconstructie zonder dat er verdere gegevens beschikbaar...
Za, 9 Dec, 2023 om 1:25 PM